به نظر من نحوه صحيح رفرنس دهي نياز به چند جلسه كلاس و توضيح داره. منتظر باشيد احتمالا دوستان فايلهايي رو براي راهنمايي ميذارن

به نظر من نحوه صحيح رفرنس دهي نياز به چند جلسه كلاس و توضيح داره.
منتظر باشيد احتمالا دوستان فايلهايي رو براي راهنمايي ميذارن