یکی هم اینکه تعریف دقیق سرقت ادبی چی میشه؟ تو خیلی از موضوعات مثلا وقتی میخواییم یه تئوری رو معرفی کنیم خوب طبیعتا جمله چیزی هست که همه جا نوشته شده. آیا اینکه ما تعریف تئوری رو از یه مقاله کپی کنیم که اصولا هر مقاله یا کتاب دیگه ای رو هم نگاه کنیم همون تعریف هست سرقت ادبی محسوب میشه؟ یا مثلا در فرمولها

یکی هم اینکه تعریف دقیق سرقت ادبی چی میشه؟ تو خیلی از موضوعات مثلا وقتی میخواییم یه تئوری رو معرفی کنیم خوب طبیعتا جمله چیزی هست که همه جا نوشته شده. آیا اینکه ما تعریف تئوری رو از یه مقاله کپی کنیم که اصولا هر مقاله یا کتاب دیگه ای رو هم نگاه کنیم همون تعریف هست سرقت ادبی محسوب میشه؟ یا مثلا در فرمولها