ژورنال رو پیدا کردم امروز زنگ زدم این موسسات میگن ۵۰۰ تومن میگیرم واسه پذیرش میخوام ببینم چه کار خاصی انجام میدن اینها و ایا میشه مقاله رو همزمان به چند تا ژورنال در کشورهای متفاوت فرستاد

ژورنال رو پیدا کردم امروز زنگ زدم این موسسات میگن ۵۰۰ تومن میگیرم واسه پذیرش میخوام ببینم چه کار خاصی انجام میدن اینها
و ایا میشه مقاله رو همزمان به چند تا ژورنال در کشورهای متفاوت فرستاد
ژورنال رو پیدا کردم امروز زنگ زدم این موسسات میگن ۵۰۰ تومن میگیرم واسه پذیرش میخوام ببینم چه کار خاصی انجام میدن اینها
و ایا میشه مقاله رو همزمان به چند تا ژورنال در کشورهای متفاوت فرستاد
اصلا نمیتونید به چند ژورنال همزمان بفرستید. این کار خطرناکه و خلاف اصوله. ممکنه برید جزو بلک لیست وو بعدا براتون مشکل ساز میشه
اصلا نمیتونید به چند ژورنال همزمان بفرستید. این کار خطرناکه و خلاف اصوله. ممکنه برید جزو بلک لیست وو بعدا براتون مشکل ساز میشه
تشکر نمیدونستم