عزیزان یه سوال من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت. ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن تشکر فراوان

عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
نه نده پول و هزینه اضافی و غیرقابل اعتماد
عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
خودتون بشینید وقت بزارید یه بار مبخواهید بفرستید و همون لحظه هم ج نمیدن که..،،
مجله مورد نظر رو انتخاب کنید فرمت مقاله رو بر اساس راهنمای نویسنده تنظیم کنید بعد براشون آپلود کنید...کاری نداره یه چن روز وقت بزارید فونت و تمام چیزایی که استایل اون مجله هس تنظیم کنید بفرستید .....چرا 2 میلیون و بعدا 4 میلیون بدید بهشون که کاری نکردن
عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
مگه استاد راهنما نداری!؟! بده اون واست انجام بده یا ازش بپرس یه ژورنال یا کنفرانس معتبر بفرستین...
عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
ببین دوست عزیز بهترینراه حل اینه اول رفرنس ها تو نگاه کنی ببینی اگه ژورنالی شبیه موضوع شما هست رو انتخاب کنی. با سرچ کردن در google scholar