سلام و عرض ادب از اینکه افتخار دادین به گروه پیوستید بسیار خرسندیم

سلام و عرض ادب
از اینکه افتخار دادین به گروه پیوستید بسیار خرسندیم