سلام براي رشته هاي مديريت دكترا امريكا بايد gre داشته باشيم

سلام
براي رشته هاي مديريت دكترا امريكا بايد gre داشته باشيم
سلام
براي رشته هاي مديريت دكترا امريكا بايد gre داشته باشيم
بستگی به گرایش و دانشگاه داره
ممکنه قبول کنن یا gmat بخان