تفسیر من اینه که اگه اپلای رو بگیرین مشکلی ندارین و رابطه گفته شده برقرار هست و بقیش مثل قبل میفته تو روال ویزا
تفسیر من اینه که اگه اپلای رو بگیرین مشکلی ندارین و رابطه گفته شده برقرار هست و بقیش مثل قبل میفته تو روال ویزا