بچه ها يه سوال دارم، كسي تجربه امتحان جي ار اي رو داره؟ ميخوام ببينم از بين مراكز آزمون كدوم بهتره؟ تو سايتهاي مختلف ديدم نظر بچه ها رو ولي تاريخ نظرات مال چندسال قبله و همه سنجش رو بهتر ميدونن و اميربهادر يا علامه سخن رو زياد تاييد نكردن، ... الانم سايت سنجش رو چك كردم تاريخي براي ثبت نام باز نداره!! ولي تو سايت EST تاريخ براي مركز سنجش داره!! الان پس چجوري ميشه ثبت نام سنجش رو كرد؟!! اگه كسي ميدونه ممنون ميشم بگه
بچه ها يه سوال دارم، كسي تجربه امتحان جي ار اي رو داره؟ ميخوام ببينم از بين مراكز آزمون كدوم بهتره؟ تو سايتهاي مختلف ديدم نظر بچه ها رو ولي تاريخ نظرات مال چندسال قبله و همه سنجش رو بهتر ميدونن و اميربهادر يا علامه سخن رو زياد تاييد نكردن، ... الانم سايت سنجش رو چك كردم تاريخي براي ثبت نام باز نداره!! ولي تو سايت EST تاريخ براي مركز سنجش داره!! الان پس چجوري ميشه ثبت نام سنجش رو كرد؟!!
اگه كسي ميدونه ممنون ميشم بگه