‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍🕊منبرهای کوتاه🕊 🍃@menbar_kootah🍃 انسان با غضب نابود می شود😡 #غضب #ثمرات_غضب 🕊 ‍

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍‍🕊منبرهای کوتاه🕊
🍃@menbar_kootah🍃

انسان با غضب نابود می شود😡

#غضب
#ثمرات_غضب

🕊 ‍