زمانی که با همسرمان حرفمان میشود یا مثلا از او ناراحتیم یا از دست او عصبانی هستیم چه باید کرد؟ ۱_ باید به این فکر کنیم که این موضوع یک ماه دیگر یا یکسال دیگر چقدر اهمیت خواهد داشت؟ ۲_ باید بتوانیم فضای فکری خودمان را عوض کنیم. به خوبیها و زحماتی که همسرمان در طول سالیان دراز برایمان کشیده فکر کنیم .و به خود بگوییم سزاوار نیست همه ی زحمات و خوبیهای او را با یک اشتباه و یک خصلت بد کنار بگذاریم.و الا همینطور از او بیشتر بدمان میآید و ممکن است مشکلساز شود.این تغییر فضای ذهنی بهتر است با تغییر فضای فیزیکی همراه باشد. ۳_ به فرزندانمان فکر کنیم که نظاره گر ما هستند و تلخی این روز را هرگز مادامی که زنده اند فراموش نخواهند کرد. ۴_ حتما در ابتدای مشکل و چالش سکوت کنیم و سعی کنیم فکر شده و سنجیده عمل کنیم ۵_به همسرمان در یک فضای آرام و با مهربانی بگوییم که چرا از دست او عصبانی هستیم.استفاده از معجزه زبان ۶_ به بدیها و بداخلاقی های خودمان فکر کنیم و بگوییم من از او بدترم چون عیوبی که از خودم میدانم خیلی بیشتر از عیوب اوست. ۷_سعی کنیم شرایط او را درک کنیم که این رفتار او ممکن است ناشی از فشار کاری یا حتی مشکلات جسمی او باشد. #خانواده @menbar_kootah

زمانی که با همسرمان حرفمان میشود یا مثلا از او ناراحتیم یا از دست او عصبانی هستیم
چه باید کرد؟
۱_ باید به این فکر کنیم که این موضوع یک ماه دیگر یا یکسال دیگر چقدر اهمیت خواهد داشت؟
۲_ باید بتوانیم فضای فکری خودمان را عوض کنیم. به خوبیها و زحماتی که همسرمان در طول سالیان دراز برایمان کشیده فکر کنیم .و به خود بگوییم سزاوار نیست همه ی زحمات و خوبیهای او را با یک اشتباه و یک خصلت بد کنار بگذاریم.و الا همینطور از او بیشتر بدمان میآید و ممکن است مشکلساز شود.این تغییر فضای ذهنی بهتر است با تغییر فضای فیزیکی همراه باشد.
۳_ به فرزندانمان فکر کنیم که نظاره گر ما هستند و تلخی این روز را هرگز مادامی که زنده اند فراموش نخواهند کرد.
۴_ حتما در ابتدای مشکل و چالش سکوت کنیم و سعی کنیم فکر شده و سنجیده عمل کنیم
۵_به همسرمان در یک فضای آرام و با مهربانی بگوییم که چرا از دست او عصبانی هستیم.استفاده از معجزه زبان
۶_ به بدیها و بداخلاقی های خودمان فکر کنیم و بگوییم من از او بدترم چون عیوبی که از خودم میدانم خیلی بیشتر از عیوب اوست.
۷_سعی کنیم شرایط او را درک کنیم که این رفتار او ممکن است ناشی از فشار کاری یا حتی مشکلات جسمی او باشد.
#خانواده
@menbar_kootah