‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 🕊منبرهای تلگرامی🕊 🍃@menbar_kootah🍃 انسان های بزرگ همیشه اهل عزمند. 👇👇👇👇 #عزم #کربلا #محرم 🕊

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 🕊منبرهای تلگرامی🕊
🍃@menbar_kootah🍃

انسان های بزرگ همیشه اهل عزمند.

👇👇👇👇

#عزم
#کربلا
#محرم

🕊