❤فرزندم برای به دست اوردن هر چیز گریه میکند،چه کنم؟ از سرکار خانم ازادی👇👇

❤فرزندم برای به دست اوردن هر چیز گریه میکند،چه کنم؟
از سرکار خانم ازادی👇👇