با سلام وخوش آمد به اعضاء محترم این گروه با هدف تربیت صحیح دینی وعلمی کودک با استفاده از آیات واحادیث تربیتی اهل بیت (ع) وهمچنین استفاده از نظرات بزرگترین اساتید تربیت ایران وجهان تشکیل گردیده است که این مطالب و پیامهای صوتی ویا تصویری به صورت روزانه ومحدود در گروه قرار خواهد گرفت به توفیق الهی ان شاء الله

با سلام وخوش آمد به اعضاء محترم
این گروه با هدف تربیت صحیح دینی وعلمی کودک با استفاده از آیات واحادیث تربیتی اهل بیت (ع) وهمچنین استفاده از نظرات بزرگترین اساتید تربیت ایران وجهان تشکیل گردیده است که این مطالب و پیامهای صوتی ویا تصویری به صورت روزانه ومحدود در گروه قرار خواهد گرفت به توفیق الهی ان شاء الله