اعضاء گرامی آی دی من @dorafshani هست میتونید از این طریق چه در کانال یا گروه مطالب یا سوالاتتون رو برای من بفرستید

اعضاء گرامی آی دی من @dorafshani هست میتونید از این طریق چه در کانال یا گروه مطالب یا سوالاتتون رو برای من بفرستید