🔷مداحی شب چهارم محرم 94 🔷 با نوای برادر میثم مطیعی و برادر امیرعباسی و برادر وحید نادری روضه : به انتظار نشستیم تا کربلا بشود | برادر میثم مطیعی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B01%5D.mp3 مقتل : سعید بن عبدالله حنفی از شهدای کربلا | برادر میثم مطیعی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B02%5D.mp3 روضه : سرم رفته از بس ، سرم داد زدن | برادر میثم مطیعی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B03%5D.mp3 زمینه : شمیم آشنایی از کربلا میاد | برادر وحید نادری http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B04%5D.mp3 زمینه : نمی شه سر گردون ، نمی شه آواره ، كسی که تو دنیا حسین را دوست داره | برادر امیر عباسی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B05%5D.mp3 واحد : لبیک یا خامنه ای ، لبیک یا حسین است | برادر امیر عباسی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B06%5D.mp3 شور : حسین من حسین من ، ضیاء هر دو عین من | برادر امیرعباسی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B07%5D.mp3 شور : وای وای حسین ... ، یا حیدر یا حیدر http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B08%5D.mp3 دم پایانی : لبیک اللهم لبیک | برادر میثم مطیعی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B09%5D.mp3 زمزمه : یا علی یا علی مالک مُلک دلی | برادر امیر عباسی و برادر میثم مطیعی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B10%5D.mp3 دعای پایانی | برادر میثم مطیعی http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B11%5D.mp3 @misaq_ba_shohada

🔷مداحی شب چهارم محرم 94 🔷
با نوای برادر میثم مطیعی و برادر امیرعباسی و برادر وحید نادری


روضه : به انتظار نشستیم تا کربلا بشود | برادر میثم مطیعی
http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B01%5D.mp3

مقتل : سعید بن عبدالله حنفی از شهدای کربلا | برادر میثم مطیعی
http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B02%5D.mp3

روضه : سرم رفته از بس ، سرم داد زدن | برادر میثم مطیعی

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B03%5D.mp3

زمینه : شمیم آشنایی از کربلا میاد | برادر وحید نادری

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B04%5D.mp3

زمینه : نمی شه سر گردون ، نمی شه آواره ، كسی که تو دنیا حسین را دوست داره | برادر امیر عباسی

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B05%5D.mp3

واحد : لبیک یا خامنه ای ، لبیک یا حسین است | برادر امیر عباسی
http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B06%5D.mp3

شور : حسین من حسین من ، ضیاء هر دو عین من | برادر امیرعباسی

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B07%5D.mp3

شور : وای وای حسین ... ، یا حیدر یا حیدر

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B08%5D.mp3

دم پایانی : لبیک اللهم لبیک | برادر میثم مطیعی
http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B09%5D.mp3

زمزمه : یا علی یا علی مالک مُلک دلی | برادر امیر عباسی و برادر میثم مطیعی

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B10%5D.mp3

دعای پایانی | برادر میثم مطیعی

http://misaq.info/sites/default/files/file_attach/uploads/Shab4Moharram1394%5B11%5D.mp3

@misaq_ba_shohada