سخنرانی شب ششم محرم ۹۴ | حجت الاسلام پناهیان | #هیأت_میثاق_با_شهدا 🔸با موضوع برای نزدیک شدن به خدا🔸 💻 http://misaq.info/?q=node/878 @misaq_ba_shohada

سخنرانی شب ششم محرم ۹۴ | حجت الاسلام پناهیان | #هیأت_میثاق_با_شهدا
🔸با موضوع برای نزدیک شدن به خدا🔸

💻
http://misaq.info/?q=node/878


@misaq_ba_shohada