✔️«دانش‌آموزان غیرنفتی» در برنامه ششم؟✏️ اولین ماموریت جدی مجلس آینده، تصویب برنامه ششم توسعه است. در فرآیند تصویب برنامه ششم، چقدر به سیاست‌های فقرزدایی عالمانه و غیرپوپولیستی بها داده خواهد شد؟ در گفتگوی کوتاه م با «فرارو»، به ضرورت توجه ویژه برنامه ششم توسعه به «فقرزدایی آموزشی» و «ارتقای کیفیت آموزشی کودکان» پرداخته‌ام، کودکانی که دهه اول ورودشان به بازار کار احتمالا با خشک شدن چاه‌های نفت‌مان مقارن خواهد بود. قسمتی از مصاحبه: جان کلام اقتصاد مقاومتی، جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی است. اما آیا ساختار تولید سرمایه انسانی (به‌ویژه کیفیت مدارس و نیز دانشگاه‌های فعلی ما) و نیز ساختار تبدیل سرمایه انسانی بالقوه به ثروت‌آفرینی بالفعل (به‌ویژه وضعیت فضای کسب‌وکار ما)، می‌توانند تربیت نسل توانمندی را تضمین کنند که «تک‌تک آنان»، چه فرزندان متولدشده در خانوارهای پردرآمد و چه فرزندان خانوارهای کم‌درآمد، بتوانند در یک «اقتصاد غیرنفتی»، به مشارکت در ثروت‌آفرینی «دانش‌محور» و «خلاقیت‌محور» بپردازند؟ ➖➖➖➖➖➖ اقتصاد اجتماعی /کانال تلگرامی میثم هاشم‌خانی @Social_Economics ➖➖➖➖➖➖ متن کامل مصاحبه‌ام با «فرارو»: http://fararu.com/fa/news/228246

✔️«دانش‌آموزان غیرنفتی» در برنامه ششم؟✏️

اولین ماموریت جدی مجلس آینده، تصویب برنامه ششم توسعه است. در فرآیند تصویب برنامه ششم، چقدر به سیاست‌های فقرزدایی عالمانه و غیرپوپولیستی بها داده خواهد شد؟

در گفتگوی کوتاه م با «فرارو»، به ضرورت توجه ویژه برنامه ششم توسعه به «فقرزدایی آموزشی» و «ارتقای کیفیت آموزشی کودکان» پرداخته‌ام، کودکانی که دهه اول ورودشان به بازار کار احتمالا با خشک شدن چاه‌های نفت‌مان مقارن خواهد بود.


قسمتی از مصاحبه:

جان کلام اقتصاد مقاومتی، جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی است.

اما آیا ساختار تولید سرمایه انسانی (به‌ویژه کیفیت مدارس و نیز دانشگاه‌های فعلی ما) و نیز ساختار تبدیل سرمایه انسانی بالقوه به ثروت‌آفرینی بالفعل (به‌ویژه وضعیت فضای کسب‌وکار ما)، می‌توانند تربیت نسل توانمندی را تضمین کنند که «تک‌تک آنان»، چه فرزندان متولدشده در خانوارهای پردرآمد و چه فرزندان خانوارهای کم‌درآمد، بتوانند در یک «اقتصاد غیرنفتی»، به مشارکت در ثروت‌آفرینی «دانش‌محور» و «خلاقیت‌محور» بپردازند؟


➖➖➖➖➖➖
اقتصاد اجتماعی /کانال تلگرامی میثم هاشم‌خانی
@Social_Economics
➖➖➖➖➖➖

متن کامل مصاحبه‌ام با «فرارو»:
http://fararu.com/fa/news/228246