منحنی های عرضه و تقاضا را دور بریزید! ✔️شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می کند. اغلب این مفهوم را با منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند. این منحنی ها ابزارهایی پایه ای اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می شوند. ✔️در این یادداشت سایت بوروژوا، ترجمه یکی از یادداشت های موسسه میزس را در نقد اقتصاد متعارف و منحنی های عرضه و تقاضا آورده ام، به زبان ساده به بررسی پیش فرض های پایه ای عرضه و تقاضا پرداخته است و خواندن آن برای همه علاقه مندان اقتصاد سودمند خواهد بود. لینک یادداشت بورژوا: goo.gl/3IFJm8 کانال بورژوا: https://t.me/bourgeois_ir کانال راهبرد @RahbordChannel

منحنی های عرضه و تقاضا را دور بریزید!

✔️شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می کند. اغلب این مفهوم را با منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند. این منحنی ها ابزارهایی پایه ای اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می شوند.

✔️در این یادداشت سایت بوروژوا، ترجمه یکی از یادداشت های موسسه میزس را در نقد اقتصاد متعارف و منحنی های عرضه و تقاضا آورده ام، به زبان ساده به بررسی پیش فرض های پایه ای عرضه و تقاضا پرداخته است و خواندن آن برای همه علاقه مندان اقتصاد سودمند خواهد بود.

لینک یادداشت بورژوا:
goo.gl/3IFJm8

کانال بورژوا:
https://t.me/bourgeois_ir


کانال راهبرد
@RahbordChannel