در فضیلت هیچ کاری نکردن! ✔️اسلاوی ژیژک فیلسوف نامدار اسلوونیایی از مرد جوانی یاد می‌کند که در فرانسه سال‌های جنگ جهانی دوم بر سر دوراهی قرار گرفته بود که آیا باید به مادر تنها و بیمارش کمک می‌کرد یا وارد جنبش مقاومت می‌شد و با نازی‌های اشغالگر می‌جنگید. او برای این پرسش یک راه حل سوم داشت که به قول خودش راهی شرم آور است. ✔️پیشنهادش به مرد جوان این بود که به مادرش بگوید به جنبش مقاومت می‌پیوندد و به دوستانش در جنبش بگوید که می‌خواهد از مادرش مراقبت کند، ولی در واقع به کنجی جدا و دور از دیگران بخزد و مشغول مطالعه شود و بیاموزد و بیاموزد و بیاموزد! منظور مرد فیلسوف این بود که در بسیاری از موارد با وجود دشواری باید از وسوسه «کاری کردن» پرهیز کرد، از موضوع فاصله گرفت و بیشتر اندیشید. ✔️در این مورد اخیر گورخوابی هم واکنش نشان ندادن کار دشواری است، ولی شاید درست ترین کار باشد! در این یادداشت دنیای اقتصاد سعی کرده ام نگاهی متفاوت به موضوع ارائه دهم و البته اشاره ای هم به یک برنامه مشابه در ایالات متحده داشته ام. جان کلام این است که بیش و پیش از "اخلاقی" بودن باید "عقلانی" بود و رمانتیک ها به بهشت نمی روند. لینک یادداشت دنیای اقتصاد: goo.gl/ivtlRB کانال راهبرد @RahbordChannel

در فضیلت هیچ کاری نکردن!

✔️اسلاوی ژیژک فیلسوف نامدار اسلوونیایی از مرد جوانی یاد می‌کند که در فرانسه سال‌های جنگ جهانی دوم بر سر دوراهی قرار گرفته بود که آیا باید به مادر تنها و بیمارش کمک می‌کرد یا وارد جنبش مقاومت می‌شد و با نازی‌های اشغالگر می‌جنگید. او برای این پرسش یک راه حل سوم داشت که به قول خودش راهی شرم آور است.

✔️پیشنهادش به مرد جوان این بود که به مادرش بگوید به جنبش مقاومت می‌پیوندد و به دوستانش در جنبش بگوید که می‌خواهد از مادرش مراقبت کند، ولی در واقع به کنجی جدا و دور از دیگران بخزد و مشغول مطالعه شود و بیاموزد و بیاموزد و بیاموزد! منظور مرد فیلسوف این بود که در بسیاری از موارد با وجود دشواری باید از وسوسه «کاری کردن» پرهیز کرد، از موضوع فاصله گرفت و بیشتر اندیشید.

✔️در این مورد اخیر گورخوابی هم واکنش نشان ندادن کار دشواری است، ولی شاید درست ترین کار باشد! در این یادداشت دنیای اقتصاد سعی کرده ام نگاهی متفاوت به موضوع ارائه دهم و البته اشاره ای هم به یک برنامه مشابه در ایالات متحده داشته ام. جان کلام این است که بیش و پیش از "اخلاقی" بودن باید "عقلانی" بود و رمانتیک ها به بهشت نمی روند.

لینک یادداشت دنیای اقتصاد:
goo.gl/ivtlRB

کانال راهبرد
@RahbordChannel