مشت های واقعیت ✔️مایک تایسون، مشتزن معروف، گفته بود همه تا زمانی که نخستین مشت به صورتشان نخورده است، برای بردن برنامه دارند. مقصود مرد تنومند این بود که برنامه‌ها در مواجهه با واقعیت ها تا چه اندازه ناموفقند و آنچه روی کاغذ پیش‌بینی می‌شود با آنچه در عمل روی می‌دهد، زمین تا آسمان تفاوت دارند. ✔️حکایت برنامه های توسعه در مملکت آریایی-اسلامی ما داستانی است پر ز آب چشم، هزینه بسیار می کنیم تا برنامه هایی بنویسم برای اجرا نشدن. در این یادداشت استدلال کرده ام وقت گذاشتن برای این برنامه های عریض و طویل فقط ریختن پول مملکت است به چاه، هر دولتی که قول این همه کار بدهد، یعنی قرار نیست کاری هم انجام دهد. ✔️در مملکتی که هنوز روی خود مفهوم توسعه اجماعی وجود ندارد، خوبیت ندارد وقت خودمان و مردم را برای "برنامه توسعه" تلف کنیم: گمشده ما «برنامه توسعه» نیست، «سیاست توسعه» است. لینک یادداشت دنیای اقتصاد: goo.gl/c8Qu2Z کانال راهبرد @RahbordChannel

مشت های واقعیت

✔️مایک تایسون، مشتزن معروف، گفته بود همه تا زمانی که نخستین مشت به صورتشان نخورده است، برای بردن برنامه دارند. مقصود مرد تنومند این بود که برنامه‌ها در مواجهه با واقعیت ها تا چه اندازه ناموفقند و آنچه روی کاغذ پیش‌بینی می‌شود با آنچه در عمل روی می‌دهد، زمین تا آسمان تفاوت دارند.

✔️حکایت برنامه های توسعه در مملکت آریایی-اسلامی ما داستانی است پر ز آب چشم، هزینه بسیار می کنیم تا برنامه هایی بنویسم برای اجرا نشدن. در این یادداشت استدلال کرده ام وقت گذاشتن برای این برنامه های عریض و طویل فقط ریختن پول مملکت است به چاه، هر دولتی که قول این همه کار بدهد، یعنی قرار نیست کاری هم انجام دهد.

✔️در مملکتی که هنوز روی خود مفهوم توسعه اجماعی وجود ندارد، خوبیت ندارد وقت خودمان و مردم را برای "برنامه توسعه" تلف کنیم: گمشده ما «برنامه توسعه» نیست، «سیاست توسعه» است.

لینک یادداشت دنیای اقتصاد:
goo.gl/c8Qu2Z

کانال راهبرد
@RahbordChannel