@rahemohajerat شاید غیرعادلانه به نظر برسد! 👈 متقاضیانی که پیش از شما اپلای کردند تاثیر زیادی روی تصمیم افیسر برای پرونده شما در سفارت دارد. @rahemohajerat ✅ وزارت مهاجرت آمریکا تمامی آمار و ارقام ویزای های صادرشده برای هر کشوری را ثبت می کند. اگر مردم یک کشوری پس از تحصیل خاک آمریکا را ترک نکنند، این آمار در اداره ثبت می شود. ✅ ترک خاک آمریکا پس از فارغ التحصیلی از مواردی است که شما بایستی هنگام مصاحبه ثابت کنید. @rahemohajerat ✅ شایسته است بدانید، سیاست گذاران آمریکایی آمار را تفکیک می کنند تا متوجه شوند کدام کنسولگری روادیدی صادر کرده است که بیشترین خطای مهاجرتی از سوی مهاجران سر زده است. @rahemohajerat ❎ آنان به کنسولگری که خطای مهاجرتی بالایی داشته باشد تذکر می دهند. ❎ به علاوه، وزارت امور خارجه آمریکا به آن کنسولگری دستور می دهد برای پرونده های بعدی سختگیری بیشتری انجام دهند. @rahemohajerat

@rahemohajerat
شاید غیرعادلانه به نظر برسد!


👈 متقاضیانی که پیش از شما اپلای کردند تاثیر زیادی روی تصمیم افیسر برای پرونده شما در سفارت دارد.
@rahemohajerat
✅ وزارت مهاجرت آمریکا تمامی آمار و ارقام ویزای های صادرشده برای هر کشوری را ثبت می کند. اگر مردم یک کشوری پس از تحصیل خاک آمریکا را ترک نکنند، این آمار در اداره ثبت می شود.

✅ ترک خاک آمریکا پس از فارغ التحصیلی از مواردی است که شما بایستی هنگام مصاحبه ثابت کنید.
@rahemohajerat
✅ شایسته است بدانید، سیاست گذاران آمریکایی آمار را تفکیک می کنند تا متوجه شوند کدام کنسولگری روادیدی صادر کرده است که بیشترین خطای مهاجرتی از سوی مهاجران سر زده است.

@rahemohajerat
❎ آنان به کنسولگری که خطای مهاجرتی بالایی داشته باشد تذکر می دهند.

❎ به علاوه، وزارت امور خارجه آمریکا به آن کنسولگری دستور می دهد برای پرونده های بعدی سختگیری بیشتری انجام دهند.
@rahemohajerat