@rahemohajerat آمریکایی آزاد شده، از ایران شکایت کرد 🔹فرزاد خسروی که به نام نصرت الله خسروی شناخته می‌شود، یکی از ۴ زندانی‌ آزاد شده در جریان تبادل زندانیان میان تهران-واشنگتن است که از ایران شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت ۴۰ میلیون دلاری شده است @rahemohajerat

@rahemohajerat
آمریکایی آزاد شده، از ایران شکایت کرد

🔹فرزاد خسروی که به نام نصرت الله خسروی شناخته می‌شود، یکی از ۴ زندانی‌ آزاد شده در جریان تبادل زندانیان میان تهران-واشنگتن است که از ایران شکایت کرده و خواستار دریافت غرامت ۴۰ میلیون دلاری شده است
@rahemohajerat