‌ 10 نکته جالب در مورد کشور انگلستان: 1-متوسط عمر مردم انگلستان برای زنان 81 سال و برای مردم 77 سال است 2- ملکه انگلستان صاحب 1.6 درصد خشکی های زمین است 3-در بریتانیا هر کس به سن 100 سالگی برسد عکسی از ملکه با امضای خودش هدیه میگیرد 4-ملکه الیزابت پاسپورت ندارد 5-تخم مرغ های امریکایی به دلیل اینکه شسته میشوند نمیتوانند به انگلستان صادر شوند با ما همراه باشید با 5 حقیقت جالب دیگر در مورد کشور انگلستان @rahemohajerat

‌ 10 نکته جالب در مورد کشور انگلستان:
1-متوسط عمر مردم انگلستان برای زنان 81 سال و برای مردم 77 سال است
2- ملکه انگلستان صاحب 1.6 درصد خشکی های زمین است
3-در بریتانیا هر کس به سن 100 سالگی برسد عکسی از ملکه با امضای خودش هدیه میگیرد
4-ملکه الیزابت پاسپورت ندارد
5-تخم مرغ های امریکایی به دلیل اینکه شسته میشوند نمیتوانند به انگلستان صادر شوند
با ما همراه باشید با 5 حقیقت جالب دیگر در مورد کشور انگلستان
@rahemohajerat