بنا به پیشنهاد دوستان همکلاسی، جلد اول و دوم کتاب اقتصاد برای همه را از طریق اینترنتی خریداری کردم. کتاب به زبان ساده نوشته شده و ضمن تعاریف دقیق و جامع از اصطلاحات اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور در پنجاه سال اخیر را مورد بررسی قرار می دهد و شاخص های رشد اقتصادی کشور را نیز، در سالهای گذشته با کشورهای دیگر مقایسه می کند. جامعیت کتاب، روان بودن و بی پروایی در چالش کشیدن سیاست های اقتصادی کشور از مزایای آن است. در عین حال نشان می دهد که برخلاف نظر عام، تنها تورم به عنوان شاخص اقتصادی نباید مورد توجه قرار گیرد. پی نوشت:با جستجو در فضای اینترنتی در ارتباط با نویسنده کتاب، متوجه شدم که نویسنده، مقطع کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. تا حد زیادی دلیل جذابیت کتاب برای من مشخص شد.

بنا به پیشنهاد دوستان همکلاسی، جلد اول و دوم کتاب اقتصاد برای همه را از طریق اینترنتی خریداری کردم. کتاب به زبان ساده نوشته شده و ضمن تعاریف دقیق و جامع از اصطلاحات اقتصادی، شرایط اقتصادی کشور در پنجاه سال اخیر را مورد بررسی قرار می دهد و شاخص های رشد اقتصادی کشور را نیز، در سالهای گذشته با کشورهای دیگر مقایسه می کند.
جامعیت کتاب، روان بودن و بی پروایی در چالش کشیدن سیاست های اقتصادی کشور از مزایای آن است. در عین حال نشان می دهد که برخلاف نظر عام، تنها تورم به عنوان شاخص اقتصادی نباید مورد توجه قرار گیرد.

پی نوشت:با جستجو در فضای اینترنتی در ارتباط با نویسنده کتاب، متوجه شدم که نویسنده، مقطع کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. تا حد زیادی دلیل جذابیت کتاب برای من مشخص شد.