فایل اول، ورد و فایل دوم، پی دی اف توضیحات عضویت در گروه ایمیلی شفافیت برای ایران می‌باشد.

فایل اول، ورد و فایل دوم، پی دی اف توضیحات عضویت در گروه ایمیلی شفافیت برای ایران می‌باشد.