با سلام قابل توجه بزرگواران گرامی؛ گروه ایمیلی شفافیت برای ایران، جهت به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه‌ها و همچنین انتقال تجارب در حوزه شفافیت و داده‌باز ایجاد شده است. عزیزانی که تمایل دارند در این گروه عضو شوند، فایل زیر را دانلود کرده و نحوه عضویت در این گروه را مطالعه نمایند. همچنین برای عزیزانی که در گروه عضو می‌باشند، نحوه تغییر تنظیمات عضویت در گروه نیز در این فایل آمده است. با تشکر شفافیت برای ایران

با سلام
قابل توجه بزرگواران گرامی؛
گروه ایمیلی شفافیت برای ایران، جهت به اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه‌ها و همچنین انتقال تجارب در حوزه شفافیت و داده‌باز ایجاد شده است. عزیزانی که تمایل دارند در این گروه عضو شوند، فایل زیر را دانلود کرده و نحوه عضویت در این گروه را مطالعه نمایند. همچنین برای عزیزانی که در گروه عضو می‌باشند، نحوه تغییر تنظیمات عضویت در گروه نیز در این فایل آمده است.
با تشکر
شفافیت برای ایران