http://bayanbox.ir/view/7220899328185325549/Uk.GOV-Get-Involved.gif |تجربه انگلستان:‌ دریچه مشارکت در حاکمیت: مشارکت در قانون‌گذاری| سایت رسمی دولت انگلستان (www.gov.uk) حقیقتاً سایت ممتازی است! گشتی در این سایت نمایان می‌کند که چرا رتبه یک شفافیت و دولت الکترونیک به این کشور تعلق گرفته است؛ حضور یکجای دستگاه‌های اطلاعاتی، سادگی و سهولت دسترسی به اطلاعات یا نیازهای مختلف، انسجام در ارائه گزارش‌ها و خدمات، و ... از ویژگی‌های این درگاه واحد دولت الکترونیک (e-Government Single Window) است. در این پست تنها ابعادی از این سایت را معرفی می‌نماییم. http://transparency4iran.ir/post/90 #داده_باز #شفافیت

http://bayanbox.ir/view/7220899328185325549/Uk.GOV-Get-Involved.gif
|تجربه انگلستان:‌ دریچه مشارکت در حاکمیت: مشارکت در قانون‌گذاری|

سایت رسمی دولت انگلستان (www.gov.uk) حقیقتاً سایت ممتازی است! گشتی در این سایت نمایان می‌کند که چرا رتبه یک شفافیت و دولت الکترونیک به این کشور تعلق گرفته است؛ حضور یکجای دستگاه‌های اطلاعاتی، سادگی و سهولت دسترسی به اطلاعات یا نیازهای مختلف، انسجام در ارائه گزارش‌ها و خدمات، و ... از ویژگی‌های این درگاه واحد دولت الکترونیک (e-Government Single Window) است. در این پست تنها ابعادی از این سایت را معرفی می‌نماییم.
http://transparency4iran.ir/post/90
#داده_باز
#شفافیت