http://bayanbox.ir/view/5136023500360808718/Challenge.gov.png |تجربه ایالات متحده: ورود نوآوری باز به عرصه حکومتداری: سایت دولتی چالش(challenge.gov)| سایت دولتی چالش (Challenge.gov) پلتفرمی برای نمایش لیستی از چالش‌ها و مسابقاتی است که توسط 70 نهاد دولتی آمریکا ارائه می‌شوند. این چالش‌ها شامل مسابقات فنی، علمی، ایده‌پردازی و مسابقات خلاقانه‌ای است که دولت ایالات متحده در آنها نوآوری‌هایی از سوی عموم مردم را جستجو کرده و از این طریق بهترین ایده‌ها و استعدادها را برای حل «مشکلاتی مأموریت‌محور» گردهم می‌آورد. http://transparency4iran.ir/post/85 #شفافیت #داده_باز

http://bayanbox.ir/view/5136023500360808718/Challenge.gov.png
|تجربه ایالات متحده: ورود نوآوری باز به عرصه حکومتداری: سایت دولتی چالش(challenge.gov)|

سایت دولتی چالش (Challenge.gov) پلتفرمی برای نمایش لیستی از چالش‌ها و مسابقاتی است که توسط 70 نهاد دولتی آمریکا ارائه می‌شوند. این چالش‌ها شامل مسابقات فنی، علمی، ایده‌پردازی و مسابقات خلاقانه‌ای است که دولت ایالات متحده در آنها نوآوری‌هایی از سوی عموم مردم را جستجو کرده و از این طریق بهترین ایده‌ها و استعدادها را برای حل «مشکلاتی مأموریت‌محور» گردهم می‌آورد.
http://transparency4iran.ir/post/85
#شفافیت
#داده_باز