http://bayanbox.ir/view/8329587860402815337/analytics.usa.gov.png |ارائه گزارش تحلیلی و نیز تفصیلی بازدید از سایت‌های دولتی (تجربه ایالات متحده)| دولت فدرال ایالات متحده، در راستای شفافیت هر چه بیشتر و نیز تحت پارادایم داده حکومتی باز، اقدام به انتشار گزارش چگونگی بازدید از سایت‌های دولتی نموده است. در این گزارش می‌توان تعداد بازدید کننده‌ها، ویژگی‌های فنی مرور آنها و نیز پربازدید‌ترین سایت‌های دولتی را مشاهده نمود. البته داده تفصیلی مرتبط با این بازدیدها نیز در قالب API و با فرمت JSON نیز در همین پایگاه ارائه می‌گردد. ادامه مطلب را در آدرس زیر دنبال کنید: http://transparency4iran.ir/post/82 #شفافیت

http://bayanbox.ir/view/8329587860402815337/analytics.usa.gov.png
|ارائه گزارش تحلیلی و نیز تفصیلی بازدید از سایت‌های دولتی (تجربه ایالات متحده)|

دولت فدرال ایالات متحده، در راستای شفافیت هر چه بیشتر و نیز تحت پارادایم داده حکومتی باز، اقدام به انتشار گزارش چگونگی بازدید از سایت‌های دولتی نموده است. در این گزارش می‌توان تعداد بازدید کننده‌ها، ویژگی‌های فنی مرور آنها و نیز پربازدید‌ترین سایت‌های دولتی را مشاهده نمود. البته داده تفصیلی مرتبط با این بازدیدها نیز در قالب API و با فرمت JSON نیز در همین پایگاه ارائه می‌گردد. ادامه مطلب را در آدرس زیر دنبال کنید:
http://transparency4iran.ir/post/82
#شفافیت