|مؤسسه جهانی مک‌کنزی: داده باز: گشایش نوآوری و کارایی با اطلاعات جاری| مؤسسه جهانی مک‌کنزی گزارشی بسیار مفید را پیرامون اثرات مختلف «داده باز» در حوزه‌های مختلفی همچون آموزش،‌ حمل و نقل، محصولات مصرفی، الکترونیک، نفت و گاز، سلامت، و حوزه مالی منتشر کرده است. برای دیدن این گزارش می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید. http://transparency4iran.ir/post/67 #شفافیت

|مؤسسه جهانی مک‌کنزی: داده باز: گشایش نوآوری و کارایی با اطلاعات جاری|

مؤسسه جهانی مک‌کنزی گزارشی بسیار مفید را پیرامون اثرات مختلف «داده باز» در حوزه‌های مختلفی همچون آموزش،‌ حمل و نقل، محصولات مصرفی، الکترونیک، نفت و گاز، سلامت، و حوزه مالی منتشر کرده است. برای دیدن این گزارش می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://transparency4iran.ir/post/67
#شفافیت