|مدلی برای ارزیابی میزان مردم‌سالارانه بودن فرایند قانون‌گذاری| چگونه می‌توان از میزان باز و مردم‌سالارانه بودن فرایندهای تقنینی و پارلمان (مجلس) تصویری دقیق و شفاف بدست آورد؟ برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/31 #شفافیت

|مدلی برای ارزیابی میزان مردم‌سالارانه بودن فرایند قانون‌گذاری|
چگونه می‌توان از میزان باز و مردم‌سالارانه بودن فرایندهای تقنینی و پارلمان (مجلس) تصویری دقیق و شفاف بدست آورد؟
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/31
#شفافیت