|فساد و شفافیت اقتصادی در برنامه پایش| برنامه «پایش» امشب به بررسی «فساد و شفافیت اقتصادی» خواهد پرداخت. این برنامه یکشنبه شب‌ها از ساعت 23 به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش می‌شود. مهمان ویژه این قسمت، جناب آقای دکتر توکلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس سمن شفافیت و عدالت می‌باشند. نظرسنجی امشب این برنامه، با موضوع «شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین» می‌باشد که در تارنمای www.payeshtv1.ir در دسترس می‌باشد. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به نشانی زیر، سوالات خود را جهت طرح در برنامه ارسال فرمایید. http://payeshtv1.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/n114-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C---%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF

|فساد و شفافیت اقتصادی در برنامه پایش|

برنامه «پایش» امشب به بررسی «فساد و شفافیت اقتصادی» خواهد پرداخت. این برنامه یکشنبه شب‌ها از ساعت 23 به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش می‌شود. مهمان ویژه این قسمت، جناب آقای دکتر توکلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس سمن شفافیت و عدالت می‌باشند.
نظرسنجی امشب این برنامه، با موضوع «شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین» می‌باشد که در تارنمای www.payeshtv1.ir در دسترس می‌باشد.
همچنین شما می‌توانید با مراجعه به نشانی زیر، سوالات خود را جهت طرح در برنامه ارسال فرمایید.

http://payeshtv1.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/n114-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C---%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF