|قانون شفافیت فعالیت‌های دولتی، فنلاند| در این سند، قانون شفافیت فعالیت‌های دولتی کشور فنلاند (به عنوان یکی از کشورهای با بالاترین رتبه‌های شفافیت در دنیا) ذکر شده است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/21 #شفافیت

|قانون شفافیت فعالیت‌های دولتی، فنلاند|
در این سند، قانون شفافیت فعالیت‌های دولتی کشور فنلاند (به عنوان یکی از کشورهای با بالاترین رتبه‌های شفافیت در دنیا) ذکر شده است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/21
#شفافیت