|ارتقاء پاسخگویی پارلمان، مشارکت شهروندی و دسترسی به اطلاعات| در این پست، گزارشی بسیار خوب و قابل استفاده از تجارب و عملکرد سازمان‌های نظارت بر مجالس (Parliamentary Monitoring Organizations) ارائه گردیده است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/20 #شفافیت

|ارتقاء پاسخگویی پارلمان، مشارکت شهروندی و دسترسی به اطلاعات|
در این پست، گزارشی بسیار خوب و قابل استفاده از تجارب و عملکرد سازمان‌های نظارت بر مجالس (Parliamentary Monitoring Organizations) ارائه گردیده است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/20
#شفافیت