کانال تلگرامی شفافیت برای ایران راه اندازی شد. شفافیت چیست؟ شفافیت (Transparency) کلیدواژه‌ای است که امروزه زیاد شنیده می‌شود، هر چند درست و کامل شناخته شده نیست، چه برسد به تحقق آن. شفافیت مکانیزمی خودکنترل است که اثرات مهمی از جمله توانمندسازی فرایندها و جلوگیری از فساد از جمله آنهاست. شفافیت یعنی ارائه عمومی اطلاعات مختلفی که در قوانین (یا با تکلیفی داوطلبانه) حق عموم مردم شناخته شده است. در این کانال مفاهیمی مرتبط با شفافیت و داده باز و نیز اخبار مرتبط با این دو مقوله را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. به ما بپیوندید. https://telegram.me/transparency4iran

کانال تلگرامی شفافیت برای ایران راه اندازی شد.
شفافیت چیست؟
شفافیت (Transparency) کلیدواژه‌ای است که امروزه زیاد شنیده می‌شود، هر چند درست و کامل شناخته شده نیست، چه برسد به تحقق آن. شفافیت مکانیزمی خودکنترل است که اثرات مهمی از جمله توانمندسازی فرایندها و جلوگیری از فساد از جمله آنهاست. شفافیت یعنی ارائه عمومی اطلاعات مختلفی که در قوانین (یا با تکلیفی داوطلبانه) حق عموم مردم شناخته شده است.
در این کانال مفاهیمی مرتبط با شفافیت و داده باز و نیز اخبار مرتبط با این دو مقوله را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
به ما بپیوندید.
https://telegram.me/transparency4iran