|وضعیت انفورماتیک پارلمان‌های دنیا| در این صفحه از ویکیپدیا، چکیده‌ای از تجربه انفورماتیک پارلمان‌های کشورهای مختلف دنیا (از جمله کشورمان) ذکر شده است. گفتنی است که این سامانه‌ها از حیث ایجاد شفافیت بسیار حائز اهمیت هستند. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/9 #شفافیت

|وضعیت انفورماتیک پارلمان‌های دنیا|
در این صفحه از ویکیپدیا، چکیده‌ای از تجربه انفورماتیک پارلمان‌های کشورهای مختلف دنیا (از جمله کشورمان) ذکر شده است. گفتنی است که این سامانه‌ها از حیث ایجاد شفافیت بسیار حائز اهمیت هستند.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/9
#شفافیت