|هدایای شفاف و منتشر شده توسط نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا (دوره هفتم)| در این پست نمونه ای از هدایای شفاف شده توسط نمایندگان پارلمان اروپا و مطالب دیگری در این زمینه قابل دستیابی است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/6 #شفافیت

|هدایای شفاف و منتشر شده توسط نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا (دوره هفتم)|
در این پست نمونه ای از هدایای شفاف شده توسط نمایندگان پارلمان اروپا و مطالب دیگری در این زمینه قابل دستیابی است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/6
#شفافیت