|ابزارهایی برای پشتیبانی از شفافیت در حکومت‌های محلی| در این پست سندی شامل ابزارهایی برای ترویج شفافیت در سطح حکومت‌های محلی (در کشور ما تقریبا معادل شهرداری‌ها) ارائه شده است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/2 #شفافیت

|ابزارهایی برای پشتیبانی از شفافیت در حکومت‌های محلی|
در این پست سندی شامل ابزارهایی برای ترویج شفافیت در سطح حکومت‌های محلی (در کشور ما تقریبا معادل شهرداری‌ها) ارائه شده است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مزاجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/2
#شفافیت