|سازمان شفافیت بین‌الملل| سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه نمائید. http://transparency4iran.ir/post/1 #شفافیت

|سازمان شفافیت بین‌الملل|
سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است.
برای مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه نمائید.
http://transparency4iran.ir/post/1
#شفافیت