مرحوم مرعشى نجفى چون دكمه ايرانى دربازار نبود به خياط گفته بود بجاى دكمه ازگره دردوخت لباسش استفاده كند #کالای_ایرانی بخريم #ملی_گرای_واقعی حسين كازرونى ✅ به کاربردی ترین کانال اقتصاد مقاومتی بپیوندید... @sspadam

مرحوم مرعشى نجفى چون دكمه ايرانى دربازار نبود به خياط گفته بود بجاى دكمه ازگره دردوخت لباسش استفاده كند
#کالای_ایرانی بخريم
#ملی_گرای_واقعی

حسين كازرونى

✅ به کاربردی ترین کانال اقتصاد مقاومتی بپیوندید...
@sspadam