🔴🔻 ششمین پاسخ روحانیون عزیز به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه: آمارش اشتباه است. آخوند بیست قبایی نداریم. شاید میانگین قبا چهار تا باشه، برای هر قبا هم حدود سه متر پارچه می‌خواد. عمامه هم میانگین هفت متر هست و هر طلبه شاید دو تا عمامه داشته باشه. ضمن اینکه مقدار زیادی از قباها از پارچه‌های داخلی الان تولید میشه. در مورد عمامه وجود پارچه ایرانی رو اطلاع ندارم، اما در مورد قبا پارچه های متعدد ایرانی مصرف میشه. اما کلیت مطلب بد نیست، کاش تعمیم به چادر هم داده می‌شد که مصرف بیشتری داره. در ضمن، برخی از مراجع به خاطر دلایلی از پول وجوهات در مصارفی مانند سرمایه گذاری و... استفاده نمی‌کنن و ادله شرعی خودشون رو دارن. @sspadam

🔴🔻 ششمین پاسخ روحانیون عزیز به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه:

آمارش اشتباه است. آخوند بیست قبایی نداریم.
شاید میانگین قبا چهار تا باشه، برای هر قبا هم حدود سه متر پارچه می‌خواد.
عمامه هم میانگین هفت متر هست و هر طلبه شاید دو تا عمامه داشته باشه.
ضمن اینکه مقدار زیادی از قباها از پارچه‌های داخلی الان تولید میشه.
در مورد عمامه وجود پارچه ایرانی رو اطلاع ندارم، اما در مورد قبا پارچه های متعدد ایرانی مصرف میشه.
اما کلیت مطلب بد نیست، کاش تعمیم به چادر هم داده می‌شد که مصرف بیشتری داره.
در ضمن، برخی از مراجع به خاطر دلایلی از پول وجوهات در مصارفی مانند سرمایه گذاری و... استفاده نمی‌کنن و ادله شرعی خودشون رو دارن.
@sspadam