🔴🔻 پنجمین پاسخ روحانیون عزیز به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه: کلیت حرف بسیار خوبه ولی از جزییات خبر ندارم به قول حضرت امام:اگر حوزه های علمیه درست شود مملکت درست می شود. مشکل ما این است که حوزه ها به صورت کلی در جهت منویات انقلاب و رهبری حرکت نمی کنند. البته منکر خدمت روحانیون هم نیستیم. حوزه باید هرچه سریعتر متحول شود . @sspadam

🔴🔻 پنجمین پاسخ روحانیون عزیز به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه:

کلیت حرف بسیار خوبه ولی از جزییات خبر ندارم
به قول حضرت امام:اگر حوزه های علمیه درست شود مملکت درست می شود. مشکل ما این است که حوزه ها به صورت کلی در جهت منویات انقلاب و رهبری حرکت نمی کنند. البته منکر خدمت روحانیون هم نیستیم. حوزه باید هرچه سریعتر متحول شود .
@sspadam