🔴🔻 دومین پاسخ مخاطبان عزیز به مطلب دست فروشان مترو و اقتصاد مقاومتی : واقعا در مورد این مطلبی که مورد دست فروشهای مترو نوشتید چه فکری کردید؟مالیات مالیات دهندگان هم به اینها تعلق میگیره که اکثرا حاشیه نشین هستند. @sspadam

🔴🔻 دومین پاسخ مخاطبان عزیز به مطلب دست فروشان مترو و اقتصاد مقاومتی :

واقعا در مورد این مطلبی که مورد دست فروشهای مترو نوشتید چه فکری کردید؟مالیات مالیات دهندگان هم به اینها تعلق میگیره که اکثرا حاشیه نشین هستند.
@sspadam