🔴🔻پاسخ یک روحانی به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه: وقتی نمیدانید چرا انتشار میدید.!!؟ از این ارقام اولا حدود نیمی از روحانیون لباس شخصی دارند ثانیا اکثرشان پارچه ایرانی مصرف میکنند چون جنس خوبی داره ثالثا میانگین سه قباست نه شش تا رابعا قبا سه متر پارچه میخواد نه چهار متر خامسا هیچ طلبه ای 12 متر عمامه نمیبنده حداکثرش 5 متره فقط یک نوع وال هندی است که 8 متره اونم از بس گرونه از هزار طلبه یک نفر داره خوب حالا این عددها رو ضرب کن با آمار بالا مقایسه کن ببین چقدر دروغ و جفاست توجه کنید از یک مملکت 75 میلیونی زوم کردن رو یک قشر 200 هزار نفری چقدر سطحی نگری است البته درست است که طلبه ها باید الگو باشند و در این امور پیشقدم و این از سوی برخ از آنان رعایت نمی شود. [ Photo ] اگر می خواهید خود را برای نبرد سخت آماده کنید... باید قوی باشیم؛ اگر می خواهید قوی باشیم، باید ولایت مداری اقتصادی را با هم تمرین کنیم. فردا دیر است همین امروز به کانال ما بیا... Telegram.me/sspadam

🔴🔻پاسخ یک روحانی به مطلب پارچه لباس روحانیت- اقتصاد مقاومتی و حوزه علمیه:

وقتی نمیدانید چرا انتشار میدید.!!؟
از این ارقام اولا حدود نیمی از روحانیون لباس شخصی دارند ثانیا اکثرشان پارچه ایرانی مصرف میکنند چون جنس خوبی داره ثالثا میانگین سه قباست نه شش تا
رابعا قبا سه متر پارچه میخواد نه چهار متر
خامسا هیچ طلبه ای 12 متر عمامه نمیبنده حداکثرش 5 متره فقط یک نوع وال هندی است که 8 متره اونم از بس گرونه از هزار طلبه یک نفر داره
خوب حالا این عددها رو ضرب کن با آمار بالا مقایسه کن ببین چقدر دروغ و جفاست
توجه کنید از یک مملکت 75 میلیونی زوم کردن رو یک قشر 200 هزار نفری چقدر سطحی نگری است
البته درست است که طلبه ها باید الگو باشند و در این امور پیشقدم و این از سوی برخ از آنان رعایت نمی شود.
[ Photo ]
اگر می خواهید خود را برای نبرد سخت آماده کنید...
باید قوی باشیم؛
اگر می خواهید قوی باشیم، باید ولایت مداری اقتصادی را با هم تمرین کنیم.
فردا دیر است
همین امروز به کانال ما بیا...
Telegram.me/sspadam