نقش حوزه علمیه در اقتصاد مقاومتی #یادداشت_سی_وپنجم مطلبی که در ادامه می خوانید شاید کمی تعجب آور و تکان دهنده باشد اما متاسفانه واقعیت دارد... تعداد روحانیون کشور ما حدود 200 هزار نفر می باشد. هر روحانی بر اساس آمارهای میدانی حداقل 3 و تا 20 قبا برای پوشیدن در دسترس خود دارد. اما اگر میانگین داشتن این لباس برای هر روحانی را 6 قبا در نظر بگیریم و برای هر قبا 4 متر بطور میانگین مصرف شود، 4 میلیون و 800 هزار متر مربع پارچه استفاده می شود. اگر همین رقم برای عمامه هم محاسبه شود، با توجه به اینکه بطور میانگین هر عمامه 10 مترمربع می باشد، 12 میلیون متر مربع پارچه عمامه ها می شود. ❌ اما نکته تکان دهنده این است که عمده پارچه مورد استفاده قبا،پارچه‌های خارجی از انگلیس و اندونزی و ... می باشد و پارچه مورد استفاده عمامه از پارچه وال هند و انگلستان و تایلند و... می باشد. در اقتصاد اعتقاد بر اين است که بازار ناموس اقتصاد, اما سوال اين است که چگونه بي توجهي به ناموس اقتصاد کشورمان در حدي است که عمامه عالم دين ما را حتماً بايد بيگانه بسازد؟؟ مگر نه اينکه بيشترين سهم انقلاب اسلامی متوجه روحانيون کشور است؟ آيا نبايد تا کنون حداقل براي ظاهر روحانيون کشور فکري اساسي مي شد؟ چرا خود حوزه که نهضتي مانند انقلاب اسلامی را راهبري کرد امروز در نهضت اقتصادي و ولایت مداری اقتصادی پرچم داري نمي کند و از لباس هاي خود شروع نمي کند؟ بنظر می رسد اولین کار اصلاحی در هر موضوعی اصلاح از خود است؛ در اقتصاد مقاومتی هم این مورد صادق است. اول باید لباس خود روحانیون ایرانی شود زیرا که روحانیت نماینده دین در بین مردم است و انقلاب ما انقلابی دینی است. ✅ با توجه به اینکه حوزه علمیه و دفاتر مراجع توسط وجوهاتی از جمله خمس و زکات مدیریت می شود، امکان تحقق این امر مهم توسط خود حوزه علمه هم عملی می باشد هرچند پیشنهاد ما این است که مدیریت آستان قدس رضوی بازوی اقتصادی مهمی می باشد و مدیریت بیش از 90 شرکت و موسسه را بر عهده دارد، با توجه به مسایل راهبردی نظام اقتصادی می تواند براحتی از عهده تحقق این کار هم برآید. #سید_سجاد_پادام #کپي بدون نام کانال و نويسنده مجاز مي باشد. @sspadam

نقش حوزه علمیه در اقتصاد مقاومتی

#یادداشت_سی_وپنجم

مطلبی که در ادامه می خوانید شاید کمی تعجب آور و تکان دهنده باشد اما متاسفانه واقعیت دارد...

تعداد روحانیون کشور ما حدود 200 هزار نفر می باشد. هر روحانی بر اساس آمارهای میدانی حداقل 3 و تا 20 قبا برای پوشیدن در دسترس خود دارد.
اما اگر میانگین داشتن این لباس برای هر روحانی را 6 قبا در نظر بگیریم و برای هر قبا 4 متر بطور میانگین مصرف شود، 4 میلیون و 800 هزار متر مربع پارچه استفاده می شود.
اگر همین رقم برای عمامه هم محاسبه شود، با توجه به اینکه بطور میانگین هر عمامه 10 مترمربع می باشد، 12 میلیون متر مربع پارچه عمامه ها می شود.

❌ اما نکته تکان دهنده این است که عمده پارچه مورد استفاده قبا،پارچه‌های خارجی از انگلیس و اندونزی و ... می باشد و پارچه مورد استفاده عمامه از پارچه وال هند و انگلستان و تایلند و... می باشد.

در اقتصاد اعتقاد بر اين است که بازار ناموس اقتصاد, اما سوال اين است که چگونه بي توجهي به ناموس اقتصاد کشورمان در حدي است که عمامه عالم دين ما را حتماً بايد بيگانه بسازد؟؟

مگر نه اينکه بيشترين سهم انقلاب اسلامی متوجه روحانيون کشور است؟ آيا نبايد تا کنون حداقل براي ظاهر روحانيون کشور فکري اساسي مي شد؟ چرا خود حوزه که نهضتي مانند انقلاب اسلامی را راهبري کرد امروز در نهضت اقتصادي و ولایت مداری اقتصادی پرچم داري نمي کند و از لباس هاي خود شروع نمي کند؟

بنظر می رسد اولین کار اصلاحی در هر موضوعی اصلاح از خود است؛ در اقتصاد مقاومتی هم این مورد صادق است. اول باید لباس خود روحانیون ایرانی شود زیرا که روحانیت نماینده دین در بین مردم است و انقلاب ما انقلابی دینی است.

✅ با توجه به اینکه حوزه علمیه و دفاتر مراجع توسط وجوهاتی از جمله خمس و زکات مدیریت می شود، امکان تحقق این امر مهم توسط خود حوزه علمه هم عملی می باشد هرچند پیشنهاد ما این است که مدیریت آستان قدس رضوی بازوی اقتصادی مهمی می باشد و مدیریت بیش از 90 شرکت و موسسه را بر عهده دارد، با توجه به مسایل راهبردی نظام اقتصادی می تواند براحتی از عهده تحقق این کار هم برآید.

#سید_سجاد_پادام
#کپي بدون نام کانال و نويسنده مجاز مي باشد.
@sspadam