سلان دوستان وقتتون بخیر می خوام از الگوریتم سنجاقک استفاده کنم . این الگوریتم فکر کنم جدیده . کسی می تونه کمکم کنه یادش بگیرم

سلان دوستان وقتتون بخیر

می خوام از الگوریتم سنجاقک استفاده کنم .
این الگوریتم فکر کنم جدیده .

کسی می تونه کمکم کنه یادش بگیرم
سلان دوستان وقتتون بخیر

می خوام از الگوریتم سنجاقک استفاده کنم .
این الگوریتم فکر کنم جدیده .

کسی می تونه کمکم کنه یادش بگیرم
مقاله ش رو بفرستید