سلام.کسی با psoابعاد بالا کار کرده؟لطفا پی وی پیام بدید.ممنون

سلام.کسی با psoابعاد بالا کار کرده؟لطفا پی وی پیام بدید.ممنون
سلام.کسی با psoابعاد بالا کار کرده؟لطفا پی وی پیام بدید.ممنون
سلام مهندس ، ابعاد بالای در چی ، ابعاد بالای تابع بهینه سازی ، ابعاد بالای مجموعه داده برای انتخاب ویژگی یا انتخاب نمونه