خبر فوری سلام به کاربران آموزش رياضى با توجه به اختلال های پیش آمده در تلگرام و بیهوده بودن تعدادی از کانال ها ایرانی, شرکت تلگرام راهی برای حذف این کانال های غیر مفید ایجاد کرده است. توجه داشته باشید که به درخواست کاربران و به منظور شناسایی کانال‌های رسمی و مورد تایید ایجاد شده است و کانال‌هایی که در این روبات ثبت نشده باشند و یا امتیاز پایین بگیرند به زودی از دسترس خارج می‌شوند. لطفا به کانال آموزش رياضى ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ امتیاز دهید https://telegram.me/tchannelsbot?start=edu_math

خبر فوری
سلام به کاربران آموزش رياضى با توجه به اختلال های پیش آمده در تلگرام و بیهوده بودن تعدادی از کانال ها ایرانی, شرکت تلگرام راهی برای حذف این کانال های غیر مفید ایجاد کرده است.
توجه داشته باشید که به درخواست کاربران و به منظور شناسایی کانال‌های رسمی و مورد تایید ایجاد شده است و کانال‌هایی که در این روبات ثبت نشده باشند و یا امتیاز پایین بگیرند به زودی از دسترس خارج می‌شوند.


لطفا به کانال آموزش رياضى ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ امتیاز دهید
https://telegram.me/tchannelsbot?start=edu_math