سلام این کانال جهت آموزش ریاضیات در تمام مقاطع تحصیلی و همچنین شامل مطالب علمی ریاضی و جهت اطلاع رسانی از همایش ها و جشنواره های ریاضی در سطح کشور برای شما علاقه مندان به ریاضیات می باشد.

سلام
این کانال جهت آموزش ریاضیات در تمام مقاطع تحصیلی و همچنین شامل مطالب علمی ریاضی و جهت اطلاع رسانی از همایش ها و جشنواره های ریاضی در سطح کشور برای شما علاقه مندان به ریاضیات می باشد.