با سلام، به منظور دسترسی به موضوعات پایان نامه های ارشد و دکترا خواهشمند است اگر اطلاعیه ای را پس از دفاع مشاهده نمودید، نیز اطلاع رسانی نمایید و با هشتگ #دفاع_انجام_شده (دفاع هایی که صورت گرفته) و #درحال_دفاع (دفاع های همزمان با اطلاع رسانی) پست نمایید، تا دوستانی که تمایل به اطلاع از آن ندارند، مجبور به دانلود اطلاعیه نشوند. هم چنین نام استاد(های) راهنما را نیز با هشتگ مشخص نمایید. (#دکتر_x ) تا بتوانیم به حوزه هایی که اخیرا هر یک از اساتید بر روی آنها تمرکز دارند دسترسی داشته باشیم. برای داشتن مجموعه ای کامل لطفا دوستان خود در دانشگاه های دیگر را نیز به این گروه دعوت نمایید. باتشکر از همکاری تان.
با سلام،

به منظور دسترسی به موضوعات پایان نامه های ارشد و دکترا خواهشمند است اگر اطلاعیه ای را پس از دفاع مشاهده نمودید، نیز اطلاع رسانی نمایید و با هشتگ #دفاع_انجام_شده (دفاع هایی که صورت گرفته) و #درحال_دفاع (دفاع های همزمان با اطلاع رسانی) پست نمایید، تا دوستانی که تمایل به اطلاع از آن ندارند، مجبور به دانلود اطلاعیه نشوند.
هم چنین نام استاد(های) راهنما را نیز با هشتگ مشخص نمایید. (#دکتر_x ) تا بتوانیم به حوزه هایی که اخیرا هر یک از اساتید بر روی آنها تمرکز دارند دسترسی داشته باشیم.

برای داشتن مجموعه ای کامل لطفا دوستان خود در دانشگاه های دیگر را نیز به این گروه دعوت نمایید.

باتشکر از همکاری تان.
با سلام،

به منظور دسترسی به موضوعات پایان نامه های ارشد و دکترا خواهشمند است اگر اطلاعیه ای را پس از دفاع مشاهده نمودید، نیز اطلاع رسانی نمایید و با هشتگ #دفاع_انجام_شده (دفاع هایی که صورت گرفته) و #درحال_دفاع (دفاع های همزمان با اطلاع رسانی) پست نمایید، تا دوستانی که تمایل به اطلاع از آن ندارند، مجبور به دانلود اطلاعیه نشوند.
هم چنین نام استاد(های) راهنما را نیز با هشتگ مشخص نمایید. (#دکتر_x ) تا بتوانیم به حوزه هایی که اخیرا هر یک از اساتید بر روی آنها تمرکز دارند دسترسی داشته باشیم.

برای داشتن مجموعه ای کامل لطفا دوستان خود در دانشگاه های دیگر را نیز به این گروه دعوت نمایید.

باتشکر از همکاری تان.
#پیام_ادمین_3